Bảo hiểm ô tô Liberty – Bảo hiểm toàn diện, vững tâm trên mọi hành trình

Bảo hiểm ô tô Liberty – trương trình bảo hiểm được thiết kế chặt chẽ đảm bảo nhiều quyền lợi cho chủ sở hữu. Với bảo hiểm tô tô sẽ giúp bảo hiểm mọi rủi ro có thể xảy ra đối với xe ô tô của bạn, mọi lúc mọi nơi tại Việt Nam. Đây là một điểm mới và khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm bảo hiểm ô tô khác trên thị trường. Cùng chúng tôi tìm hiểu từ A-Z về gói bảo hiểm này sau dây:

1. Quyền lợi bảo hiểm ô tô Liberty

 • Bảo hiểm mọi rủi ro như va chạm, cháy, nổ, các tai họa do thiên nhiên, trộm, cướp, hành động ác ý, người ngồi trên xe, bồi thường cho bên thứ ba,…
 • Hệ thống garage tùy chọn đạt chuẩn trên toàn quốc.
 • Thay mới phụ tùng chính hãng không tính khấu hao.
 • Miễn phí bảo hiểm thủy kích và bảo hiểm ngập nước.
 • Miễn phí cứu hộ cẩu kéo 24/7 tất cả trường hợp: tai nạn, xe hỏng, nổ lốp, hết xăng, xay xỉn, buồn ngủ, không thể tự lái xe,…
 • Quyền lợi tự chọn: mất cắp bộ phận, người ngồi trên xe, TNDS bắt buộc, TNDS tự nguyện
 • Bồi thường xe mới 100% khi bị tổn thất toàn bộ trong 12 tháng.
 • Bồi thường nhanh chóng, minh bạch và không phát sinh bất kỳ chi phí ngoài nào.
 • Mức khấu trừ (miễn thường) linh hoạt tự chọn: từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng.
 • Phí bảo hiểm tiết kiệm, nhiều lựa chọn giảm phí.
 • Quy trình giám định xe đơn giản, nhanh chóng.

2. Quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm ô tô Liberty chi tiết

2.1 Bảo hiểm người ngồi trên xe Ô Tô

Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô Liberty Autocare bảo vệ bạn & gia đình trước những rủi ro trên đường với mức phí chỉ từ 100.000 đồng/chỗ ngồi.

Quyền lợi và biểu phí Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô

Quý Khách có thể lựa chọn 1 trong 3 hạn mức của Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô dưới đây:

Số tiền bồi thường tối đa Phí bảo hiểm
Hạn mức 1 100 triệu đồng/người 100.000 đồng/chỗ ngồi
Hạn mức 2 200 triệu đồng/người 200.000 đồng/chỗ ngồi
Hạn mức 3 400 triệu đồng/người 480.000 đồng/chỗ ngồi

Ví dụ tính phí bảo hiểm: xe 5 chỗ ngồi và mua bảo hiểm người ngồi trên xe với Hạn mức 1:

Phí bảo hiểm: 5 chỗ x 100.000 đồng/chỗ ngồi = 500.000 đồng
Hạn mức bồi thường: 100 triệu đồng/người

Bồi thường Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô

Liberty có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho những người (hoặc người đại diện cho người đó) ngồi trên xe hoặc đang lên, xuống xe bị chết hoặc thương tật thân thể gây ra cho họ trong khi lên xe, xuống xe, lái hay di chuyển bằng xe và gây ra bởi các phương tiện hữu hình, từ bên ngoài, có tính chất bất ngờ, có tính chất vũ lực và độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác (ngoại trừ việc điều trị y tế hay phẫu thuật là hậu quả của thương tật đó) trong vòng 3 tháng dương lịch kể từ khi xảy ra tử vong hoặc thương tật và thương tật là kết quả trực tiếp và tức thì của tai nạn đối với xe.

Các mức bồi thường

1. Chết
Số tiền chi trả: 100% số tiền bồi thường tối đa (theo Hạn mức)..

2. Thương Tật Vĩnh Viễn (bao gồm thương tật toàn bộ và thương tật bộ phận)
Số tiền chi trả: Theo tỉ lệ phần trăm của Hạn Mức, được quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

3. Chi Phí Y Tế
Liberty sẽ thanh toán các chi phí cho thuốc men, nằm viện và phẫu thuật, chăm sóc tại nhà điều dưỡng hay chi phí điều dưỡng phát sinh trong vòng 52 tuần kể từ lúc bị thương tật.

Điều khoản loại trừ

Liberty sẽ không trả tiền bảo hiểm cho trường hợp tử vong hay thương tật thân thể, toàn bộ hay một phần, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh, gây ra bởi hoặc truy nguyên do:

Cố ý tạo ra thương tật cho bản thân, tự tử hay mưu toan tự tử (dù có phạm tội hay không), khuyết tật thân thể hay đau yếu; hay
Tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe bị ảnh hưởng của rượu hoặc các chất kích thích.

2.2 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

Bảo hiểm ô tô Liberty - Bảo hiểm toàn diện, vững tâm trên mọi hành trình
Bảo hiểm ô tô Liberty – Bảo hiểm toàn diện, vững tâm trên mọi hành trình

Quyền lợi và biểu phí Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Tự nguyện Liberty

Quý Khách có thể lựa chọn 1 trong 3 hạn mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện. Phí bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào số chỗ ngồi trên xe và hạn mức bảo hiểm, không phụ thuộc vào mục đích sử dụng xe (kinh doanh hay không kinh doanh).

HẠN MỨC 1 HẠN MỨC 2 HẠN MỨC 3
Thương tật thân thể 100 triệu đồng/người/vụ 200 triệu đồng/người/vụ 400 triệu đồng/người/vụ
Thiệt hại tài sản 100 triệu đồng/người/vụ 1 tỷ đồng/vụ 2 tỷ đồng/vụ
Số tiền bồi thường tối đa 8 tỷ đồng/vụ 8 tỷ đồng/vụ 8 tỷ đồng/vụ
Phí bảo hiểm xe dưới 6 chỗ 1.620.000 đồng 3.700.000 đồng 7.500.000 đồng
Phí bảo hiểm xe trên 6 chỗ 1.800.000 đồng 4.000.000 đồng 8.000.000 đồng

Bồi Thường cho Người Được Bảo Hiểm:

Tùy theo Hạn Mức cho trách nhiệm đối với bên thứ ba, Liberty sẽ bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm các khoản tiền bao gồm cả các chi phí và phí tổn của bên yêu cầu mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán trong trường hợp:

 • Tử vong hay thương tật thân thể của bất kỳ bên thứ ba nào
 • Thiệt hại đối với tài sản của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bồi Thường cho Lái Xe Được Phép:

Tùy theo Hạn Mức cho trách nhiệm đối với bên thứ ba, Liberty sẽ bồi thường cho bất cứ Lái Xe Được Phép nào trong khi đang lái xe về các khoản tiền bao gồm chi phí và phí tổn khiếu nại mà Lái Xe Được Phép có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với:

 • Tử vong hay thương tật thân thể của bất cứ bên thứ ba nào.
 • Thiệt hại đối với tài sản của bất kỳ bên thứ ba nào
 • Khi tử vong hay thương tật thân thể hay thiệt hại tài sản đó do tai nạn gây ra bởi hoặc phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng xe với điều kiện là Lái Xe Được Phép:
 • Không được bồi thường theo bất kỳ Hợp Đồng Bảo Hiểm nào khác.
 • Phải thực hiện, chấp hành và tuân thủ đúng mọi điều khoản và điều kiện có thể áp dụng của Hợp Đồng Bảo Hiểm Ô tô Liberty, như thể họ là Người Được Bảo Hiểm.

2.3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Phạm vi bồi thường

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc (Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô) sẽ bồi thường thiệt hại cho 2 trường hợp sau:

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Hạn mức bồi thường của Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

Hạn mức bồi thường tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn, trong 2 trường hợp sau:
1. Chết
2. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật
Đối với các trường hợp còn lại (được gọi là Tổn thương bộ phận), số tiền bồi thường sẽ được tính theo công thức: Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương x 100 triệu đồng.

bao-hiem-oto-hien-nay
Hạn mức bồi thường của Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

Biểu phí Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (bảo hiểm bắt buộc xe ô tô) (VNĐ/năm, đã bao gồm 10% VAT)

Xe ô tô không kinh doanh vận tải

Dưới 6 chỗ: 480.700
Từ 6 đến 11 chỗ: 873.400
Từ 12 đến 24 chỗ: 1.397.000
Trên 24 chỗ: 2.007.500
Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan): 1.026.300

Xe ô tô kinh doanh vận tải (số chỗ ngồi theo đăng ký)

Dưới 6 chỗ: 831.600
6 chỗ: 1.021.900
7 chỗ: 1.188.000
8 chỗ: 1.378.300
9 chỗ: 1.544.400
10 chỗ: 1.663.200
11 chỗ: 1.821.600
12 chỗ: 2.004.200
13 chỗ: 2.253.900
14 chỗ: 2.443.100
15 chỗ: 2.633.400
16 chỗ: 3.359.400
17 chỗ: 2.989.800
18 chỗ: 3.155.900
19 chỗ: 3.345.100
20 chỗ: 3.510.100
21 chỗ: 3.700.400
22 chỗ: 3.866.500
23 chỗ: 4.056.800
24 chỗ: 5.095.200
25 chỗ: 5.294.300
Trên 25 chỗ = [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)] x 1,1

Xe ô tô chở hàng (xe tải)

Dưới 3 tấn: 938.300
Từ 3 đến 8 tấn: 1.826.000
Trên 8 đến 15 tấn: 3.020.600
Trên 15 tấn: 3.520.000

Biểu phí Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc các loại xe cơ giới khác

1. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại (không kinh doanh vận tải hoặc xe tải).
2. Xe Taxi
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi.
3. Xe ô tô chuyên dùng
– Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe pickup.
– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải.
– Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc.
5. Xe máy chuyên dùng
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn.
6. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi.

3. Các trường hợp loại trừ đối với bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm người ngồi trên xe Ô Tô

Liberty sẽ không trả tiền bảo hiểm cho trường hợp tử vong hay thương tật thân thể, toàn bộ hay một phần, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh, gây ra bởi hoặc truy nguyên do:

 1. Cố ý tạo ra thương tật cho bản thân, tự tử hay mưu toan tự tử (dù có phạm tội hay không), khuyết tật thân thể hay đau yếu;
 2. Tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe bị ảnh hưởng của rượu hoặc các chất kích thích.

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Tự nguyện

Tử vong hay thương tật thân thể của lái xe, phụ xe, hành khách và/hoặc bất cứ người nào khác ngồi trên xe hay đang lên, xuống xe;

Thiệt hại về tài sản thuộc quyền sở hữu của, được ủy thác cho hoặc thuộc sự trông nom coi sóc hay kiểm soát của:

 1. Người Được Bảo Hiểm hoặc thành viên của gia đình Người Được Bảo Hiểm,
 2. bất cứ Lái Xe Được Phép nào khiếu nại đòi bồi thường hay bất cứ thành viên nào trong gia đình của người này;
 3. Bồi thường cho những thiệt hại liên quan đến những phán quyết mà lúc đầu không được tống đạt bởi hoặc nhận được từ Tòa Án có thẩm quyền trong phạm vi Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; và
  các chi phí và phí tổn tố tụng bên yêu cầu bồi thường yêu cầu Người Được Bảo Hiểm bồi thường mà các chi phí và phí tổn đó không phát sinh hoặc không thể truy đòi được trong phạm vi Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

4. Quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô

bao-hiem-oto-nhu-the-nao
Quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô

6 bước cần làm khi tổn thất xảy ra

 1. Gọi 115 để cứu chữa người bị thương.
 2. Gọi 1800 599 998 (miễn cước) để được hướng dẫn và hỗ trợ bởi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng hoạt động liên tục 24/7 của Liberty.
 3. Gọi ngay cho cảnh sát 113 (gọi 113 bằng cách bấm “mã vùng” + “113”) trong trường hợp tai nạn giao thông, mất cắp, trộm đột nhập, cướp, phá hoại, hoặc hành vi ác ý khác
 4. Thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tổn thất và thiệt hại.
 5. Phối hợp cùng chuyên viên giám định Liberty được cử xuống hiện trường thực hiện giám định và hướng dẫn thủ tục hoặc chụp hình tình trạng tổn thất.
 6. Gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Liberty sớm nhất có thể nhưng không quá 15 ngày.

Các chứng từ cần thiết khi có yêu cầu bồi thường:

 • Chứng minh nhân dân của Chủ hợp đồng bảo hiểm;
 • Chứng minh nhân dân và Bằng lái xe của người điều khiển phương tiện;
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe và Giấy chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực;
 • Hồ sơ giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan chức năng;
 • Hình ảnh tổn thất, hiện trường tai nạn thực tế;
 • Trong trường hợp bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba theo Hợp đồng bảo hiểm: vui lòng cung cấp thêm các chứng từ chứng minh thiệt hại thực tế và giấy tờ tùy thân của bên thứ ba;
 • Trong trường hợp xe được sửa chữa tại xưởng dịch vụ ngoài hệ thống do Bảo hiểm Liberty chỉ định: vui lòng cung cấp các chứng từ chứng minh thiệt hại thực tế của Quý khách theo yêu cầu của Phòng Bồi Thường.

Những việc không được làm khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn

 • Mang xe đến garage trước khi gọi 1800 599 998 để thông báo tổn thất cho Bảo hiểm Liberty.
 • Khởi động máy sau khi xe bị ngập nước.
 • Tự ý thỏa thuận với bên thứ ba về việc bồi thường mà không có sự chấp thuận trước bởi Liberty.
 • Tiếp tục sử dụng xe sau khi bị tai nạn hay khi các dấu hiệu cảnh báo màu vàng, màu đỏ xuất hiện hoặc nhấp nháy trên bảng điều khiển sau sự cố hoặc tai nạn.

Lưu ý khi thay đổi mục đích sử dụng xe, bán xe hoặc đổi xe

 • Khi Quý Khách đã mua bảo hiểm ô tô Liberty và muốn thay đổi mục đích sử dụng xe, Liberty sẽ hỗ trợ Quý Khách duy trì quyền lợi bảo hiểm một cách tối đa:
 • Thay đổi mục đích sử dụng xe (không kinh doanh sang kinh doanh hoặc ngược lại): Quý Khách được tư vấn để thay đổi bảo hiểm phù hợp nhất.
 • Bán xe: Bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực đối với chủ xe mới, trừ trường hợp chủ cũ yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
 • Đổi xe: Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận Báo phí nhanh cho xe mới.

5. Tài liệu bảo hiểm ô tô Liberty

1/ Mẫu đơn thông báo tai nạn và Yêu cầu bồi thường Bộ tài chính (Tải về)
2/ Mẫu đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô Liberty (Tải về)

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, baohiemliberty.com sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Đại lý chính thức của Bảo hiểm Liberty
 • Địa chỉ: Tầng 10, Tháp Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54, Đường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Phone: 0986.497.678
 • Email: baohiemcontact@gmail.com
 • Website: https://baohiemliberty.com
  Bài viết liên quan